Algorytm z rozgałęzieniami
6 17
6 17 v2
Operatory arytmetyczne, instrukcja przypisania
Wyrażenia logiczne, operatory relacji
Wyrażenia logiczne, operatory logiczne
Instrukcja powtarzania(wersja dla C++)
Instrukcja powtarzania cz. 1
Instrukcja powtarzania cz. 2
Instrukcja powtarzania i instrukcja warunkowa
Systemy zapisu liczb

ANALIZA ALGORYTMÓW

Algorytm liniowy
Algorytm z rozgałęzieniem
Iloczyn kolejnych liczb naturalnych (silnia)
Potęgowanie (a^n)
Wypisywanie elementów ciągu arytmetycznego
Wypisywanie elementów szeregu arytmetycznego
Algorytm Euklidesa wyznaczający największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych
Odgadywanie wylosowanej liczby
Znajdowanie największego elementu w zbiorze


Algorytm sortowania przez wybór

Schemat blokowy 1

Schemat blokowy 2

TWORZENIE ALGORYTMÓW

Iloczyn kolejnych liczb naturalnych (silnia)
Potęgowanie (a^n)
Wypisywanie elementów ciągu arytmetycznego
Wypisywanie elementów szeregu arytmetycznego
Algorytm Euklidesa wyznaczający największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych
Odgadywanie wylosowanej liczby
Znajdowanie największego elementu w zbiorze

Wyznaczanie max z dwóch liczb (psudokod i program w C++)

Sortowanie bąbelkowe
Sortowanie przez wybór
Sortowanie przez wstawianie