CA(a, a1, r)
zakończ algorytm
dopóki n>0
n<-n-1
a<-b
a1<-a1+r
pisz a1
b<-r
s<-1
Ciąg Arytmetyczny

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10