Euklides(a, b)
zakończ algorytm
dla kolejnych wartości i: n, n-1, ..., 1
dopóki b>0
r<-a%b
n<-n-1
a<-b
n<-n*s
pisz a
b<-r
s<-1
Algorytm Euklidesa

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10