alg_max(z, n)
zakończ algorytm
i<-1
max<-z[i]
dopóki i < n
i<-i+1
jeśli z[i]>max
max<-z[i]
pisz max
Znajdowanie maksymalnego elementu w zbiorze

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10    
11