Potegowanie(a, n)
zakończ algorytm
dopóki n<0
dopóki n>0
p<-1
n<-n-1
p<-p*a
n<-n*s
pisz p
n<-1
s<-1
Potegowanie

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10