Silnia(n)
zakończ algorytm
dopóki n>1
n<-n-1
s<-n*s
pisz s
s<-1
Silnia

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10