SortWybor(Z, n)
Z[i]<-pom
k<-j
j<-k
Z[k]<-Z[i]
j<-i
Z[i]<-Z[k]
jeżeli Z[j]<Z[k]
jeżeli Z[k]<Z[j]
jeżeli Z[i]<Z[k]
dla kolejnych wartości i: 1, 2, ..., n-1
dla kolejnych wartości i: 1, 2, ..., n
pom<-Z[k]
zakończ algorytm
k<-i
i dla kolejnych wartości j: i, i+1, ......, n-1
dla kolejnych wartości j: i+1, i+2, ......, n-1
dla kolejnych wartości j: i+1, i+2, ......, n
Sortowanie przez wybór

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10