SortWstawianie(Z, n)
dopóki k>=1 lub Z[k]>pom
Z[k] <- pom
k <- i-1
dopóki k>=1 i Z[k]>pom
dla kolejnych wartości i: 1, 2, ..., n
Z[k-1] <- pom
k <- k-1
Z[k] <- Z[k+1]
zakończ algorytm
dopóki k>=1 i Z[k]<pom
Z[k+1] <- Z[k]
k <- k+1
dla kolejnych wartości i: 2, 3, ..., n
pom <- Z[i]
Z[k+1] <- pom
Sortowanie przez wstawianie

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10