Analiza algorytmu "Ciąg arytmetyczny":

   n=;    a1=; r=

nr bloku n wartość|a1 wartość|r wartość|warunek tak|nie|pisz wartość|stop