Analiza algorytmu Euklidesa:

   a=;    b=;

nr bloku a wartość| b wartość| r wartość|warunek tak|nie|pisz wartość|stop