Analiza algorytmu "Odgadywanie wylosowanej liczby":

wylosowana liczba:    kolejne n:

nr bloku los wartość| n wartość|warunek tak|nie|pisz wartość|stop