zbiór: ;

kolejne postaci ciągu

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

indeks początku fragmentu uporządkowanego