Algorytm wyszukiwania elementu w zbiorze uporzadkowanym rosnąco:

(C) 2015 Zdzisław Felczyński

DANE:

Z - zbiór liczb naturalnych uporządkowany rosnąco
ie - ilość elementów, liczba naturalna
wse - wartość szukanego elementu, liczba naturalna

WYNIK:

ise- indeks szukanego elementu, liczba naturalna

Algorytm w postaci kroków:

1. Wczytaj Z, ie, wse
2. Przypisz 1 do ipz; przypisz ie do ikz (ipz=1; ikz=ie;)
3. Wyznacz indeks środka zbioru (isz=(ipz+ikz)/2)
4. Dopóki (Z[isz] jest różne od wse) wykonuj krok 5. i 8.
   5. Jeżeli (Z[isz]>wse) wykonaj krok 6. w innym przypadku wykonaj krok 7.
      6. ikz=isz-1
      7. ipz=isz+1
   8. Wyznacz indeks środka zbioru (isz=(ipz+ikz)/2)
9. Przypisz isz do ise (ise=isz)
10. Wypisz ise i zakończ algorytm

Wykonaj ten algorytm wciskając odpowiednie klawisze i wypełniając odpowiednio okienka edycyjne:ilość elementów zbioru, ie: .......;   wartość szukanego elementu, wse: .......;    indeks początku zbioru ipz: ;    indeks końca zbioru, ikz:

  isz: .....

wartość elementu o indeksie isz  Z[isz]:   : ....