Analiza algorytmu "Algorytm liniowy":


a=;

b=;

c=;

nr bloku n wartość| warunek tak|nie|pisz wartość|stop