Analiza algorytmu "Znajdowanie maksymalnego elementu w zbiorze":

   z=    n=5;

nr bloku i wartość| n wartość| max wartość|warunek tak|nie|pisz wartość|stop