Analiza algorytmu "Wyznaczenie max dwóch liczb":a=;

b=;

nr bloku n wartość| warunek tak|nie|pisz wartość|stop