Analiza algorytmu "Potęgowanie":

   a=;    n=;

nr bloku a wartość| n wartość| p wartość|warunek tak|nie|pisz wartość|stop