Analiza algorytmu "Silnia":

n=;

nr bloku n wartość| warunek tak|nie|pisz wartość|stop