SYSTEMY LICZBOWE

Zamiana zapisu liczby z danego systemu (od 2 do 16) na dziesiętny :

   ( - cyfrowa)   liczba     w systemie     =   w systemie dziesiętnym  

Zamiana zapisu liczby z systemu dziesiętnego na dany (od 2 do 16) :

   ( - cyfrowa) liczba    w systemie dziesiętnym =    w systemie   

Zamiana zapisu liczby z systemu binarnego na heksadecymalny :

   ( - cyfrowa) liczba    w systemie binarnym =    w systemie heksadecymalnym  

Zamiana zapisu liczby z systemu heksadecymalnego na binarny :

   ( - cyfrowa) liczba    w systemie heksadecymalnym=    w systemie binarnym  

(C) 2015 Zdzisław Felczyński