w przeciwnym przypadku
{int wynik;
return wynik;}
else
Max(a, b)
w <- a
zwróæ w i zakończ algorytm
if (a>b)
wynik=b;
int Max(int a, int b)
jeżeli a>b
wynik=a;
w <- b
Znajdowanie maksimum dwóch liczb

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10    
11    
12    
13