Instrukcja powtarzania:

Dla każdego z zadań podaj wartość zmiennej w po wykonaniu instrukcji powtarzania (pętli)

a1=;    n=;       r=;

for(i=n;     i>0;     i--) {w=w+a1+',';  a1+=r;}    Wartość zmiennej w:

a1=;    n=;       m=;

for(i=n;     i>0;     i--) {w=w+a1+',';  a1*=m;}    Wartość zmiennej w:

a1=;    n=;       r=;

s=a1; for(i=n;     i>0;     i--) {w=w+s+',';  a1+=r; s+=a1}    Wartość zmiennej w: