Instrukcja powtarzania, instrukcja warunkowa:

Dla każdego z zadań podaj wartość zmiennej w po wykonaniu instrukcji powtarzania (pętli)

g1=;    g2=; d=;

for(i=g1;     i>=g2;     i--) {if( i%d==0 ) w=w+i+','}    Wartość zmiennej w:

g1=;    g2=;    p1=;    p2=;

for(i=g1;     i<g2;     i++) {if( (i>p1) && (i<p2) ) w=w+i+','}    Wartość zmiennej w:

g1=;    g2=;    p1=;    p2=;

for(i=g1;     i<g2;     i++) {if( (i<p1) || (i>p2) ) w=w+i+','}    Wartość zmiennej w: