Operatory arytmetyczne, instrukcja przypisania:

Dla każdego z zadań ustal wartość określonej zmiennej po wykonaniu ostatniej instrukcji

a=;   b=;  a+=b;   Wartość zmiennej a wynosi

a=;   b=;   a*=b;   Wartość zmiennej a wynosi

a=;   b=;   a-=b;   Wartość zmiennej a wynosi

a=;   a++;   Wartość zmiennej a wynosi

a=;   a--;   Wartość zmiennej a wynosi

a=;   b=;   w=a%b;   Wartość zmiennej w wynosi

a=;   w=a++;   Wartość zmiennej w wynosi

a=;   w=++a;   Wartość zmiennej w wynosi

a=;    b=--a; a*=3; w=a+b; ;   Wartość zmiennej w wynosi

a=;    b=a--; a*=3; w=a+b; ;   Wartość zmiennej w wynosi