Operatory logiczne, wyrażenia logiczne:

Dla przedstawionych niżej zadań wstaw takie operatory logiczne aby zmienna w miała określoną wartość (true|false).

a=; b=;       w= (ab);       Wartość w : true

a=; b=; c=; d=;       w1= (ab);   w2=(cd);  w=w1w2;       Wartość w : true

a=; b=; c=; d=;       w1= (ab);   w2=(cd);  w=w1w2;       Wartość w : false