Operatory relacji, wyrażenia logiczne:

Dla przedstawionych niżej zadań wstaw takie operatory relacji aby zmienna w miała określoną wartość (true|false).

a=; b=;             w=ab;       Wartość w : true

a=; b=;             w=ab;       Wartość w : false

a=; b=;             w=!(ab);       Wartość w : true

a=; b=; c=; d=;       w1=ab;   w2=cd;  w=w1&&w2;       Wartość w : true

a=; b=; c=; d=;             w1=ab;   w2=cd;  w=w1||w2;       Wartość w : false