wyjmujemy ze skrzynki
wyjmujemy ze skrzynek
wrzucamy do skrzynki
wrzucamy do skrzynek
n>0
Ciąg Arytmetyczny

Bloki operacyjne mają numery
      
Blok wejściowy ma numer ..... blok wyjściowy ...... blok warunkowy .....
      
W bloku 1 ........... .........
      
W bloku 2 ................ ......... i sprawdzamy wartość logiczną warunku ........ (tak|nie)
      
W bloku 3 .............. ...... i podajemy na urządzenie wyjściowe ( np.monitor)
      
W bloku 4 wyjmujemy ze skrzynek ...... , ......... dodajemy do siebie i ............ ......
      
W bloku 5 ............. ...... odejmujemy 1 i .............. ....