Zadanie 6 str 17

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9