w1=dużo lekcji do odrobienia
w2=mało lekcji do odrobienia
k1='wyjście w poniedziałek'
k2='wyjście we wtorek'
k3='wyjście w środę'
k4='wyjście w czwartek'
k5='wyjście w piątek'
Algorytm z rozgałęzieniami

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
10    
11    
12    
13    
14    
15